مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات و تامین قطعات موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۶۸/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۱۳۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات و تامین قطعات و اقلام ۷۵ واحد سردخانه خود
شرایط : معرفی نامه مهر و امضای شده از سوی شرکت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵/۴۵
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ و مرحله دوم ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : کرج - حصارک سه راه پست خانه موسسه تحقیقات واکنس و سرم سازی رازی
۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸-۴۶ تلفن ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴ فکس
- ایمیل www.rvsri.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات و تامین قطعات موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازیمناقصه واگذاری انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات و تامین قطعات موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن