مناقصه 27/98/83 - تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۱۴۱۸۰۰۰۱۰۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۳۳۷۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۷/۹۸/۸۳ - تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی ملکشاهی برآورد ۴.۲۰۵.۱۸۱.۲۸۷ ریال ـ تضمین ۲۱۰.۲۵۹.۰۶۴ ریال --- ۲۹/۹۸/۸۳ - تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی شهرستان دره شهر برآورد ۵.۲۵۴.۳۸۰.۹۸۹ ریال ـ تضمین ۲۶۲.۷۱۹.۰۴۹ ریال --- ۳۱/۹۸/۸۳ - تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی شهرستان بدره برآورد ۳.۳۷۸.۱۹۳.۸۵۰ ریال ـ تضمین ۱۶۸.۹۰۹.۶۹۲ ریال --- ۵۵/۹۸/۸۳ - تامین قطعات و لوازم موردنیاز تعمیرات ماشین آلات سبک سنگین و نیمه سنگین برآورد ۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۶/۹۸/۸۳ - انجام عملیات راهداری و بهسازی راههای روستایی استان ایلام برآورد ۵۹.۷۷۷.۱۹۴.۷۸۲ ریال ـ تضمین ۲.۹۸۸.۸۵۹.۷۳۹ ریال با برآورد ۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران )
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران ) - ایلام ـ بلوارمدرس ـ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام ـ واحد دبیرخانه
۰۸۴۳۳۳۳۸۴۰۰-۰۸۴۳۳۳۳۰۱۹۵ تلفن ۰۸۴۳۳۴۱۶۳۸ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : افکار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 27/98/83 - تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلاممناقصه 27/98/83 - تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن