مناقصه عملیات اجرای کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 4 مخابرات ایران منطقه زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران منطقه زنجان

شماره آگهی ۱۷-۷-۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۵۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرای کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره ۴ طرح USO (روستای مشکین به سمت فرودگاه زنجان و روستاهای مسیر) با برآورد ۳,۷۳۷,۱۲۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ريال به حساب جام شماره ۱۶۸۲۸۲۸۲۶۶ بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا ورایز به حساب جام شماره ۱۶۸۲۸۲۸۲۶۶ بانک ملت یا چک بانکی رمزدار یا چک تضمین شده بانکی و یا مطالبات قطعی شده
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان مجتمع ادارات س اختمان ستادی مخابرات منطقه زنجان واحد قراردادها اتاق ۱۰۴
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت مخابرات واقع در زنجان مجتمع ادارات ساختمان ستادی مخابرات منطقه زنجان --- زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.tcz.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرای کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 4 مخابرات ایران منطقه زنجانمناقصه عملیات اجرای کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 4 مخابرات ایران منطقه زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن