مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایزوگام مدارس سطح اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۳۹۸۰۰۰۰۰۹۴
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۵۹۶۷۹۵۷۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایزوگام مدارس سطح استان ایلام
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
آدرس خرید اسناد : نوسازی ایلام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایزوگام مدارس سطح اداره کل نوسازی مدارس استان ایلاممناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایزوگام مدارس سطح اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن