مناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر مخابرات ایران - منطقه گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران - منطقه گلستان

شماره آگهی ۱۶/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۵۸۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری توسعه شهرک مقدادی و کوی کوثر kv=۵۴ گنبد هزینه تامین ملزومات ۳.۵۷۲.۴۴۰.۴۰۰ ریال و اجرا ۹۹۰.۲۲۴.۰۰۰ ریال --- تضمین تامین ۲۵۰.۰۷۰.۸۲۸ ریال و اجرای ۶۹.۳۱۵.۶۸۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقد به حساب شماره ۲-۶۹۴۸۲۴۷-۸۲۰-۴۰۱۰ بانک انصار و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ به مدت ۱۴ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
آدرس خرید اسناد : سایت اینترنتی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت مخابرات ایران - منطقه گلستان - گلستان گرگان - خیابان شهید بهشتی دبیرخانه شهید صلبی
۰۱۷۳۲۲۳۰۰۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.tcgolestan.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر مخابرات ایران - منطقه گلستانمناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر مخابرات ایران - منطقه گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن