مناقصه در نظر دارد جهت سرمایه گذاری در احداث طرح
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری سرمایه گذاری در احداث طرح...

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۵۸۳۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سرمایه گذاری در احداث طرح... با برآورد ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تمدید نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه در نظر دارد جهت سرمایه گذاری در احداث طرح مناقصه در نظر دارد جهت سرمایه گذاری در احداث طرح
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن