مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات رک و راهروی طبقه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید تجهیزات..

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۵۱۹۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات رک و راهروی طبقه مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات رک و راهروی طبقه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن