مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تعمیر ونگهداری تاسیسات

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۷۳۷۵۳|۵۲۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیر ونگهداری تاسیسات
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ لغایت ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۸-۱۳
توضیحات : یک مرحله ای - تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ---- تجدید شده --- 
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن