مناقصه اجرای طرح توسعه ارتباطی شهرهای شمالی استان شامل: کرمان،
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای طرح توسعه ارتباطی شهرهای

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۷۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای طرح توسعه ارتباطی شهرهای
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : دارای صلاحیت ایمنی و رتبه بندی از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : تا مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای طرح توسعه ارتباطی شهرهای شمالی استان شامل: کرمان، مناقصه اجرای طرح توسعه ارتباطی شهرهای شمالی استان شامل: کرمان،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن