مناقصه طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری مخابرات ایران - منطقه گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران - منطقه گلستان

شماره آگهی ۱۹/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۶۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری bts فاز ۸ در شهرهای بندر ترکمن - گمیشان - گرگان - گنبد - برآورد (هزینه تامین ملزومات ۲.۴۶۹.۴۷۱.۰۰۰ ریال - اجرا ۲.۰۷۴.۵۳۴.۰۰۰ ریال)
شرایط : ارسال آخرین تغییرات اگهی روزنامه اساسنامه شرکت الزامیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه %۷ ضمانتنامه (تامین ۱۷۲.۸۶۲.۹۷۰ ریال - اجرا ۱۴۵.۲۱۷.۳۸۰ ریال) - به صورت وجه نقد به حساب ۲-۶۹۴۸۲۴۷ -۸۲۰-۴۰۱۰ بانک انصار یا ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : مدت ۱۴ روز از ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت مخابرات ایران - منطقه گلستان واقع در گلستان گرگان خیابان شهید بهشتی دبیرخانه شهید صلبی
۰۱۷۳۲۲۳۰۰۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.tcgolestan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری مخابرات ایران - منطقه گلستانمناقصه طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری مخابرات ایران - منطقه گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن