مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی عملیات رنگ آمیزی مخازن 8001. 4001 پتروشیمی بوعلی سینا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی بوعلی سینا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۰۳۶۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی عملیات رنگ آمیزی مخازن ۸۰۰۱. ۴۰۰۱ . ۵۰۰۲ - ۲۰۰۱A ولدر هندریل های ناحیه ۹۰۰-۱۰۰ مجتمع خود را واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر و یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات : یک هفته از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : سایت
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.BSPC.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری ارزیابی کیفی عملیات رنگ آمیزی مخازن 8001. 4001 پتروشیمی بوعلی سینامناقصه واگذاری ارزیابی کیفی عملیات رنگ آمیزی مخازن 8001. 4001 پتروشیمی بوعلی سینا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن