مناقصه دراجرای بند ث ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۴۶۸۸۰۰۰۰۰۹
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۱۹۶۸۰۴۳۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه دراجرای بند ث ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بند «۴» ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس بند(الف ) و بند(ج) آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌حیدریه در نظر دارد به استناد مصوبه کمیته برون سپاری دانشگاه اقدام به واگذاری مراقبت های اولیه سلامت قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای حاشیه شهر تربت‌حیدریه ، برابر با شرایط اشاره شده در متن قرارداد های پیوست (با رعایت موازین قانونی مندرج در قانون کار وتامین اجتماعی و...) به اشخاص حقوقی (صرفا شرکت های خدمات بهداشتی درمانی ( واجد شرایط از طریق مناقصه عمومي و به مدت يك سال نماید
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
آدرس خرید اسناد : تربت حیدریه خ قرنی قرنی یک ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : صرفاً چک تضمین‌شده یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با تاریخ اعتبار حداقل سه ماه بعد از آخرین مهلت تحویل پیشنهادات در وجه دانشگاه علوم پزشکی تربت ‌حیدریه موردقبول می‌باشد.اصل تضمین باید تحویل دانشگاه شود در غیر این صورت بازگشایی پاکت (ب و ج) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام نخواهد شد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه دراجرای بند ث ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهمناقصه دراجرای بند ث ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن