مناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی بر اساس شرایط اختصاصی مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۶۰۰۲۳۰۰۰۰۲۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۱۹۶۸۰۳۷۸|۸۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی بر اساس شرایط اختصاصی مربوطه با برآورد ۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب ۰۱۰۵۸۰۹۹۰۹۰۰۸ بانک ملی حساب سیبا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵تا آخر وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ تا آخر وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران - فارس-جهرم-انتهای بلوار مطهری -سایت دانشگاه علوم پزشکی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی - جهرم - انتهای بلوار مطهری دانشگاه علوم پزشکی طبقه همکف
۰۷۱۵۴۴۴۶۰۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.jums.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی بر اساس شرایط اختصاصی مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرممناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی بر اساس شرایط اختصاصی مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
مناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی بر اساس شرایط اختصاصی مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرممناقصه انجام امور دستیاری دندانپزشکی بر اساس شرایط اختصاصی مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن