مناقصه خرید و تامين ملزومات مصرفی پزشکی مشمول هتلینگ مورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۹۰۲۶۴۰۰۰۱۷۵
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۲۹۶۸۰۶۳۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تامين ملزومات مصرفی پزشکی مشمول هتلینگ مورد نیاز کلیه مراکز و بیمارستانهای تابعه دانشگاه(گروه چهارم لباس ها)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
آدرس خرید اسناد : استان کردستان ، شهرستان سنندج ، میدان آزادی ، ابتدای خیابان آبیدر ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، دبیرخانه محرمانه کد پستی ۶۶۱۸۶۳۴۶۸۳
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و تامين ملزومات مصرفی پزشکی مشمول هتلینگ مورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستانمناقصه خرید و تامين ملزومات مصرفی پزشکی مشمول هتلینگ مورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن