مناقصه ارزیابی کیفی انجام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه پتروشیمی بندر امام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی بندر امام

شماره آگهی ۲۳/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۲۱۸۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته جهت پوشش نواحی عملیاتی بسپاران بندر امام
شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاو کار و رفاه اجتماعی -- دارا بودن تایید صلاحیت پیمانکاری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال نزد بانک تجارت به حساب جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۵۶۸۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا ورایز و جه نقد به حساب مناقصه گزار
تاریخ دریافت اسناد : طی مدت پنج روز از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداقل ۱۲ روز
تاریخ بازگشایی پاکات : حداقل دو هفته از تاریخ مشخص شدن مناقصه گزاران حائز حد نصاب امتیاز در ارزیابی کیفی
آدرس خرید اسناد : استان خوزستان بندر امام خمینی مجتمع پتروشیمی بندر امام شرکت بسپاران بندر امام
آدرس ارسال مدارک : استان خوزستان بندر امام خمینی منطقهویژه اقتصادی پتروشیمی سایت پنج مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمان دفتر مرکزی اتاق ۱۱۵
۰۶۱۵۲۲۵۲۳۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// contract.bipc.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه پتروشیمی بندر اماممناقصه ارزیابی کیفی انجام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه پتروشیمی بندر امام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن