مناقصه واگذاری ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی در زندانهای استان زندانهای استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه زندانهای استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۳۳۲۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی در زندانهای استان کرمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : کرمان بزرگراه امام خمینی جنب اداره کل تعزیرات حکومتی ـ محل اداره کل زندانهای استان ـ اداره امور مالی و پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : اداره کل زندانها استان کرمان ـ دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.kermanprisons.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی در زندانهای استان زندانهای استان کرمانمناقصه واگذاری ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی در زندانهای استان زندانهای استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن