مناقصه واگذاری پروژه ها در 2 ردیف شامل: 1- اپراتوری و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری پروژه ها در ۲ ردیف شامل:

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۳۰۷۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه ها در ۲ ردیف شامل:
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ تا ساعت ۱۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه ها در 2 ردیف شامل:
1- اپراتوری و مناقصه واگذاری پروژه ها در 2 ردیف شامل:
1- اپراتوری و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن