مناقصه اجراي عمليات آماده سازي هفت هكتاري سيرجان قبل از
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجراي عمليات آماده سازي هفت هكتاري سيرجان قبل از روسازي

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۳۰۹۶۸۱۴۵۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجراي عمليات آماده سازي هفت هكتاري سيرجان قبل از روسازي
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجراي عمليات آماده سازي هفت هكتاري سيرجان قبل از مناقصه اجراي عمليات آماده سازي هفت هكتاري سيرجان قبل از
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن