مناقصه واگذاری امور بی خطرسازی (امحاء) زباله های عفونی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۱۵۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۲۱۳۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور بی خطرسازی (امحاء) زباله های عفونی بیمارستان شهید کامیاب
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پایان روز ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : پایان روز ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - حسابداری بیمارستان مذکور بنشانی مشهد - چهارراه نخریسی
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور بی خطرسازی (امحاء) زباله های عفونی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمناقصه واگذاری امور بی خطرسازی (امحاء) زباله های عفونی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن