مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) خرید ، حمل ، نصب و اداره بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

شماره آگهی ۱۶/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۴۷۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه رادار ساحلی بندر امیرآباد با برآورد ۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا اصل فیش واریز وجه به حساب سپرده بندر امیرآباد به شماره ۲۶۴۵۵۰۰۴۴۵ جام نزد بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۸.۳۰ صبح ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تا ساعت ۱۴ عصر ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ساعت ده صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰.۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران --- مازندران بهشهر زاغمرز بندر امیرآباد
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران --- مازندران بهشهر زاغمرز بندر امیرآباد
۰۱۱۳۴۵۱۲۴۱۱ تلفن ۰۲۱۸۸۶۵۱۱۹۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) خرید ، حمل ، نصب و اداره بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) خرید ، حمل ، نصب و اداره بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن