مناقصه خرید خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی از بخش غیردولتی سازمان بهزیستی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهزیستی کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۴۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی از بخش غیردولتی به صورت حجمی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۲۱۶۶۷۶۰۸۲۷-۶۶۷۲۸۴۴۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی از بخش غیردولتی سازمان بهزیستی کشورمناقصه خرید خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی از بخش غیردولتی سازمان بهزیستی کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن