مناقصه خرید 100 عدد برد atemaxalim epu-500 شماره انداز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید شماره انداز ..

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۱۲۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید شماره انداز .. با برآورد ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ آخرین آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 100 عدد برد atemaxalim epu-500  شماره انداز مناقصه خرید 100 عدد برد atemaxalim epu-500  شماره انداز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن