مناقصه ارزیابی کیفی - خرید نصب و راه اندازی متعلقات
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید نصب و راه اندازی...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید نصب و راه اندازی...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : دریافت گواهی امضاء الکترونیکی - ارائه گواهینامه شورایعالی انفورماتیک رتبه ۱ و تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame الزامیست
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۵.۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵.۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : فراخوان نخست
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - خرید نصب و راه اندازی متعلقات مناقصه ارزیابی کیفی - خرید نصب و راه اندازی متعلقات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن