مناقصه "5-1/2,"5,"4-1/2 BLANK LINERS, PERFORATED LINERS , SLOTTED LINERS national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی PFP/AZD/۹۸/۰۰۲ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۳۶۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه "۵-۱/۲,"۵,"۴-۱/۲ BLANK LINERS, PERFORATED LINERS , SLOTTED LINERS
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰-۰۶۱۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : Financial tribune
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن