مناقصه engineering procurement & supply, erection, testing and commissioning of
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه engineering procurement & supply, erection, testing and commissioning ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه engineering procurement & supply, erection, testing and commissioning ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه engineering procurement & supply, erection, testing and commissioning of مناقصه engineering procurement & supply, erection, testing and commissioning of
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن