مناقصه 1- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه ابتدایی شهرک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۹۰۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ صبح ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه ابتدایی شهرک مناقصه 1- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه ابتدایی شهرک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن