مناقصه 1- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه ابتدایی شهرک اداره کل نوسازی مدارس استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل نوسازی مدارس استان فارس

شماره آگهی ۱۱۸۵۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۹۰۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تخریب و بازسازی مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی شهرک ابرج درودزن - برآورد ۴.۴۱۰.۲۵۸.۴۰۰ ریال - تضمین ۲۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- تکمیل مدرسه شهید عضدی زرقان - برآورد ۶.۶۶۹.۸۹۸.۴۱۶ ریال - تضمین ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- احداث مدرسه چاکبکان گله دار - برآورد ۵.۶۴۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- تخریب و بازسازی آموزشگاه ابوریحان بیرونی قلعه عبدالرضا لامرد - برآورد ۵.۳۶۱.۵۱۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- مدرسه شهید مهران عشقی جهادآباد فیروزآباد - برآورد ۷.۴۸۲.۸۶۲.۰۴۷ ریال - تضمین ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- تکمیل مدرسه دهخدا خیری دکتر علیشیری لار - برآورد ۱۳.۵۸۰.۹۷۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- تکمیل مدرسه رازی مسکن مهر لپوئی - برآورد ۳.۳۳۴.۰۳۰.۷۵۷ ریال - تضمین ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- تکمیل استخر بیرم لارستان - برآورد ۶.۹۷۷.۵۲۵.۷۵۶ ریال - تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی شهید گودرزی گره کان ممسنی - برآورد ۵.۲۲۸.۹۳۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰- تخریب و بازسازی آموزشگاه ابتدایی معرفت دالان ممسنی - برآورد ۵.۵۳۳.۷۶۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱- ابتدایی ۶ کلاسه خسرو شیرین آباده - برآورد ۱۳.۹۱۱.۸۸۵.۰۰۰ ریال - تضمین ۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲- تکمیل مدرسه چمران بیرم لار - برآورد ۹.۹۸۷.۵۵۱.۴۰۰ ریال - تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۳- احداث اسکلت ۱۲ کلاسه دخترانه وزیری اقلید - برآورد ۹.۶۴۰.۵۷۱.۱۸۰ ریال - تضمین ۴۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۴- تخریب و بازسازی آموزشگاه فرشته جان جویم لار - برآورد ۴.۵۹۶.۶۲۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۵- تکمیل آموزشگاه مغزی گله دار (خیری) - برآورد ۱۰.۵۰۸.۳۵۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶- مجموعه ورزشی ذوالقدر فسا - برآورد ۷.۰۷۸.۹۴۳.۴۶۲ ریال - تضمین ۳۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷- سقف کاذب ۲۱ مدرسه سوله ای شهرستان قیر و کارزین - برآورد ۹.۲۶۰.۱۷۰.۶۹۴ ریال - تضمین ۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ صبح ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران --- شیراز خیابان معدل غربی روبروی دبستان دکتر حسابی
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران --- شیراز خیابان معدل غربی روبروی دبستان دکتر حسابی
۰۷۱۳۲۳۳۹۰۹۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه ابتدایی شهرک اداره کل نوسازی مدارس استان فارسمناقصه 1- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه ابتدایی شهرک اداره کل نوسازی مدارس استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن