مناقصه انجام خدمات داروئی واحدهای تابعه دانشگاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات داروئی واحدهای تابعه دانشگاه

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۹۶۸۲۶۴۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات داروئی واحدهای تابعه دانشگاه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات داروئی واحدهای تابعه دانشگاه مناقصه انجام خدمات داروئی واحدهای تابعه دانشگاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن