مناقصه three cone bits national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی pfp/naft.sh/۹۸/۰۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۱۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه three cone bits
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس مراجعه شود.
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه three cone bits national iranian drilling companyمناقصه three cone bits national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن