مناقصه خرید LINE PIPE
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید LINE...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۱۹۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید LINE...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول - با اخذ سپرده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید LINE PIPE مناقصه خرید LINE PIPE
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن