مناقصه parts for ''brown boveri - sulzer'' gas turbines type national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۶۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه parts for ''brown boveri - sulzer'' gas turbines type ns۷۰serial nos. ۷۰۰۱/۷۰۰۶ and ۷۰۰۷/۸ ref. brown boveri-sulzer turboma chinery ltd
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۴۶۴۴ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه parts for ''brown boveri - sulzer'' gas turbines type national iranian south oilfields companyمناقصه parts for ''brown boveri - sulzer'' gas turbines type national iranian south oilfields company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن