مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اجرای امور مربوط به نگهداشت سیستم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری اجرای امور مربوط...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۱۶۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای امور مربوط...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی معتبر در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی - حداقل رتبه ۳ در خدمات پشتیبانی و شبکه داده ها در شورای عالی انفورماتیک - دارا بودن مجوز از سازمان حراست وزارت نفت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اجرای امور مربوط به نگهداشت سیستم مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اجرای امور مربوط به نگهداشت سیستم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن