مناقصه خرید دستگاه ذخیره سازی اطلاعات به شرح RFP پیوستی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه ذخیره سازی

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۹۶۸۳۶۹۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه ذخیره سازی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دستگاه ذخیره سازی اطلاعات به شرح RFP پیوستی مناقصه خرید دستگاه ذخیره سازی اطلاعات به شرح RFP پیوستی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن