مناقصه خرید لوله های مشبک کاری شده و ... BLANK
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید لوله های مشبک...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۶۷۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله های مشبک... با برآورد ۳۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از یک روز پس از نوبت دوم تا ده روز پس از آن
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : دو مرحله ای به صورت نیمه فشرده - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لوله های مشبک کاری شده و ... BLANK مناقصه خرید لوله های مشبک کاری شده و ... BLANK
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن