استعلام تولید سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز دفاتر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تولید سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات زیارتی (بند پ) و مدیریت اشخاص سازمان حج و زیارت.

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۱۱۹۸۰۱۰۰۶۴۰۰۰۰۰۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام تولید سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات زیارتی (بند پ) و مدیریت اشخاص سازمان حج و زیارت.
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۸-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام  تولید سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز دفاتر استعلام  تولید سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز دفاتر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن