مناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل مربوط به معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 10 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 10 تهران

شماره آگهی ۲۳-۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۱۶۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل مربوط به معاونت خدمات شهری و محیط زیست، فنی و عمرانی، حمل و نقل ترافیک در ۷ ردیف: ۱- امور حمل و نقل رفت و روب جمع آوری مکانیزه پسماند - برآورد ۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ - نوبت دوم --- ۲- امور حمل و نقل رفت و روب جمع آوری مکانیزه پسماند محدوده ناحیه ۲ - براورد ۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ - نوبت دوم --- ۳- امور حمل و نقل رفت و روب جمع آوری مکانیزه پسماند محدوده ناحیه ۳ - برآورد ۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ - نوبت دوم --- ۴- خرید دریچه چدنی داکتیل سطح منطقه ۱۰ - برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ --- ۵- طرح بازگشایی - بهسازی و ساخت منهول های بازدید مجاری سرپوشیده و مدفون شبکه اصلی و ترمیم و مرمت کانال کمیل در منطقه ۱۰ - نوبت دوم - برآورد ۴۴.۲۲۸.۷۷۶.۶۳۷ ریال - سپرده ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ --- ۶- عملیات اجرایی تعمیر و تجهیز سرای محله جی - برآورد ۴.۶۵۸.۴۸۵.۳۸۵ ریال - سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ --- ۷- عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی ها و علائم افقی ترافیکی در معابر منطقه ۱۰ - نوبت دوم - برآورد ۶.۰۴۲.۷۲۱.۰۵۱ ریال - سپرده ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شرایط : ردیف ۱ الی ۳: دارا بودن گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهریداری تهران (اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری) و سقف مجاز ریالی و تعداد نواحی --- ردیف ۴ الی ۷: اشخاص حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط یا تطابق موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه --- ردیف ۵: گواهی صلاحیت حداقل رتبه ۴ آب یا ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور --- ردیف ۶: رتبه حداقل ۵ ساختمانی و کارت الکترونیکی معاونت فنی و عمرانی هرداری تهران --- ردیف ۷: رتبه ۵ رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه شماره حساب سپرده یا شبا ۶۵۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴۵۱۴۸۶۴ نزد بانک شهر شعبه آزادی - یادگار بنام این سازمان - به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از بانکهای سطح شهر تهران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از نشر بمدت ده روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت --- خیابان ازادی جنب کارخانه زمزم شهرداری منطقه ده طبقه ۴ واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه منطقه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.region10.tehran.ir www.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل مربوط به معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 10 تهرانمناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل مربوط به معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 10 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن