مناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل مربوط به معاونت خدمات شهری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای عملیات...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۱۶۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : ردیف ۱ الی ۳: دارا بودن گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهریداری تهران (اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری) و سقف مجاز ریالی و تعداد نواحی --- ردیف ۴ الی ۷: اشخاص حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط یا تطابق موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه --- ردیف ۵: گواهی صلاحیت حداقل رتبه ۴ آب یا ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور --- ردیف ۶: رتبه حداقل ۵ ساختمانی و کارت الکترونیکی معاونت فنی و عمرانی هرداری تهران --- ردیف ۷: رتبه ۵ رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از نشر بمدت ده روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل مربوط به معاونت خدمات شهری مناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل مربوط به معاونت خدمات شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن