مناقصه شهرداري مياندوآب در نظر دارد در اجرای بند 5
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعه طرح تفضیلی پسماند شهرستان میاندواب

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۹۶۸۳۹۸۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعه طرح تفضیلی پسماند شهرستان میاندواب
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شهرداري مياندوآب در نظر دارد در اجرای بند 5 مناقصه شهرداري مياندوآب در نظر دارد در اجرای بند 5
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن