مناقصه شهرداري مياندوآب در نظر دارد در اجرای بند 5 شهرداری میاندوآب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری میاندوآب

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۵۰۱۰۸۰۰۰۰۲۴
کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۹۶۸۳۹۸۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه شهرداري مياندوآب در نظر دارد در اجرای بند ۵ صورتجلسه ۴۰ مورخه ۰۱ /۰۷/ ۹۸ شوراي محترم اسلامي شهر، مطالعه طرح تفضیلی پسماند شهرستان میاندوآب در محدوده مشخص پیمان را از طريق مناقصه عمومي به مدت ۶ ماه به شركت مشاور واجد شرايط و داراي صلاحيت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
آدرس خرید اسناد : شهرداری میاندوآب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شهرداري مياندوآب در نظر دارد در اجرای بند 5 شهرداری میاندوآبمناقصه شهرداري مياندوآب در نظر دارد در اجرای بند 5 شهرداری میاندوآب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن