مناقصه خرید لوله کاروگیت جهت اجرای کانالهای جمع آوری آبهای
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید لوله کاروگیت

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۶۴۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله کاروگیت
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لوله کاروگیت جهت اجرای کانالهای جمع آوری آبهای مناقصه خرید لوله کاروگیت جهت اجرای کانالهای جمع آوری آبهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن