مناقصه واگذاری انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیتی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری انجام عملیات

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۶۲۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام عملیات
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : به مدت ۵ روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیتی مناقصه واگذاری انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن