مناقصه شناسایی پیمانکار درخصوص خرید تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار درخصوص

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۷۶۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی پیمانکار درخصوص
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : دریافت - تکمیل و ارسال پرسشنامه ارزیابی کیفی از محل سایت شرکت -- یک نسخه از اساسنامه - یک نسخه از آگهی تاسیس - یک نسخه از آخرین تغییرات شرکت - ارائه گواهی بانکی از وضعیت گردش - ارائه گواهی میزان رضایتمندی واحد hse و...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شناسایی پیمانکار درخصوص خرید تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت مناقصه شناسایی پیمانکار درخصوص خرید تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن