مناقصه ارزیابی کیفی - تامین خدمات عمومی و تخصصی مراکز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین خدمات...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۷۱۹۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خدمات...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی صلاحیت در زمینه خدمات عمومی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - تامین خدمات عمومی و تخصصی مراکز مناقصه ارزیابی کیفی - تامین خدمات عمومی و تخصصی مراکز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن