مناقصه عملیات طراحی و خرید دکل و گیت نظارت تصویری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات طراحی...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۷۵۸۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات طراحی... با برآورد ۱۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : اشخاص حقوقی دارای مجوز پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن یا پروانه کسب از صنف مربوطه در خصوص موضوع مناقصه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴.۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات طراحی و خرید دکل و گیت نظارت تصویری مناقصه عملیات طراحی و خرید دکل و گیت نظارت تصویری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن