مناقصه توام با ارزیابی - عملیات اجرایی ساخت فونداسیون -
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات اجرایی...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۸۲۲۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : داشتن شخصیت حقوقی - ارائه سوابق و مدارک انجام حداقل سه کار مشابه و دارا بودن حداقل رتبه ۳ ابنیه - ارائه مدارک دال بر داشتن توان مالی و توان تجهیزاتی و...
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ بجز ایام تعطیل
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه توام با ارزیابی - عملیات اجرایی ساخت فونداسیون - مناقصه توام با ارزیابی - عملیات اجرایی ساخت فونداسیون -
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن