مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس مجهز به سیستم GPS و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین آمبولانس

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۸۱۹۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین آمبولانس
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : یک روز پس از آگهی چاپ دوم تا ده روز پس از شروع دریافت اسناد
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای- نوبت دوم - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس مجهز به سیستم GPS و مناقصه تامین 25 دستگاه آمبولانس مجهز به سیستم GPS و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن