مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری، کانال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۵۱۶۲۰۰۰۰۸۲
کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۲۹۶۸۶۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری، کانال آبرو و پل در روستای جرا از توابع شهرستان تویسرکان - تجدید مناقصه با برآورد ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
آدرس خرید اسناد : همدان میدان جهاد ابتدای خیابان طالقانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تضمین مندرج در بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مورد قبول نمی باشد. ضمناً مناقصه گران می بایست تضامین مورد قبول شرکت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و اصل آن را نیز در موعد مقرر در سامانه مذکور تحویل واحد دبیرخانه بنیاد مسکن استان همدان به آدرس همدان میدان جهاد ابتدای خیابان طالقانی ساختمان بنیاد مسکن طبقه اول نمایند.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری، کانال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدانمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری، کانال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن