مناقصه ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۶۰
کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۲۹۶۸۵۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با برآورد ۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
آدرس خرید اسناد : آدرس کرمانشاه - میدان سپاه پاسداران (نفت) بلوار زن – ضلع غربی پالایشگاه – شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و تلفن ۰۸۳۳۸۳۷۰۱۳۵ و ۰۸۳۳۸۳۷۰۱۶۳
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما که بایستی طبق آئین نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴ تضمین معاملات دولتی باشد .(طبق فرم پیوست دعوتنامه) شماره شبا ۷۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۵۴۰۷۱۴۳۶۱۷
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاهمناقصه ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن