مناقصه خرید تعداد 100,000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره آگهی ۱۵-۱-۲۶-۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۳۵۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعداد ۱۰۰,۰۰۰ عدد کفشک ترمز کامپوزیت
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - تهران، بلوار آفریقا، ساختمان مرکزی راه آهن، طبقه هشتم شرقی، اداره کل واگن ها، اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۲۱۵۵۱۲۸۱۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : فرخوان نخست
منابع : اقتصاد ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تعداد 100,000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت راه آهن جمهوری اسلامی ایرانمناقصه خرید تعداد 100,000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن