مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی تابلو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۸۲۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی تابلو برق های پست برق کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۵.۱۰۸.۹۷۹ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۱۳۳۵۲۰۸۹۷۴ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک : اهواز ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه طبقه سوم مدیریت حراست
۰۶۱۳۳۳۳۷۰۷۹-۳۳۳۶۷۵۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// nt.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی تابلو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی تابلو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن