مناقصه اجرای نیروهای حفاظتی و قرقبان و ایست و بازرسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۹۵۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای نیروهای حفاظتی و قرقبان و ایست و بازرسی با برآورد ۷۱۰,۳۳۴,۳۷۶
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - صلاحیت کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت های حفاظتی، مراقبتی انتظام دارای مجوز و شرکت های کد ۴ خدمات عمومی دارای تاییدص لاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰ ریل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه اداره
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای نیروهای حفاظتی و قرقبان و ایست و بازرسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستانمناقصه اجرای نیروهای حفاظتی و قرقبان و ایست و بازرسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن