مناقصه ارزیابی کیفی پروژه های زیر را در قالب مشارکت راه و شهرسازی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۸۷۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پروژه های زیر را در قالب مشارکت در ساخت در ۴ ردیف شامل: ۱- مسکونی - تجاری بلوار آفرینش شیراز با تضمین ۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- مسکونی - آپارتمانی شهرک کوثر شیراز با تضمین ۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- مسکونی میانرود با تضمین ۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- مسکونی خارقان جهرم با تضمین ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ الی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - شیراز - بلوار ستارخان - اداره کل راه و شهرسازی فارس دبیرخانه محرمانه اداره کل
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه های زیر را در قالب مشارکت راه و شهرسازی استان فارسمناقصه ارزیابی کیفی پروژه های زیر را در قالب مشارکت راه و شهرسازی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن