مناقصه خرید کالای مشروحه : لوله های 6، 8، 12 بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۸۳/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۱۵۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کالای مشروحه : لوله های ۶، ۸، ۱۲ اینچ کربن استیل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پس از ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از انتشار آگهی ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت - استان خوزستان، شهرستان امیدیه، بلوار نفت، اداره تدارکات و امور کالا
آدرس ارسال مدارک : استان خوزستان، شهرستان امیدیه، بلوار نفت، اداره تدارکات و امور کالا
۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷-۵۲۶۲۲۶۸۳ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷-۵۲۶۲۲۲۷۳ داخلی ۳۵۰۴ فکس
- ایمیل http://agogpc.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید کالای مشروحه : لوله های 6، 8، 12 بهره برداری نفت و گاز آغاجاریمناقصه خرید کالای مشروحه : لوله های 6، 8، 12 بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن